Osvojení a přijetí do péče

Podmínky osvojení:

 

Kočičky odchází do nových domovů očkované, zbavené parazitů a dospělé kočičky i kastrované.

Zájemce o zvíře musí být starší 18 let, mít s sebou platný občanský průkaz nebo jiný doklad, který ho nahrazuje. Zvířátka neumisťujeme zprostředkovaně, osobní kontakt s novým majitelem je naší prioritou.

Do nového domova je zvíře předáváno na základě předávacího protokolu, který vymezuje práva a povinnosti nového majitele i O. S. Zachraň kočku. V případě nesplnění podmínek předávací protokolu je O. S. Zachraň kočku oprávněno zvíře novému majiteli odebrat.

Nový majitel se zavazuje poskytnout zvířeti ve své domácnosti co nejlepší životní podmínky. V případě, že si osvojí zvíře nekastrované, je povinen ho nechat ve vhodném věku vykastrovat.

Nový majitel je také povinen pravdivě informovat O. S. Zachraň kočku o tom, jak se zvířeti v novém domově daří, a to do 7 dnů od osvojení a dále zaslat fotografie z nového domova.

V případě, že se z jakýchkoliv důvodů nemůže o zvíře starat, je povinen ho vrátit do depozita.

O. S. Zachraň kočku si vyhrazuje právo kontroly zvířete v novém domově, nový majitel je povinen zástupci O. S. Zachraň kočku kontrolu umožnit.

Příspěvek na veterinární péči při osvojení kočičky činí 700 Kč za odčervené a očkované kotě a 1200 Kč za odčervenou, očkovanou a kastrovanou kočku nebo kocoura. Skutečné náklady na péči jsou zhruba trojnásobné. Zaplacený příspěvek na veterinární péči je možné odečíst z daní jako dar, potvrzení vám rádi vystavíme.

 

Podmínky přijetí do péče:

 

Momentem předání kočičky do péče O.S. Zachraň kočku ztrácí původní majitel  veškerá práva ve vztahu ke kočičce.

Není možné nadále zasahovat do života kočičky, či nějakým způsobem diktovat útulku, jak o ni pečovat či zda a komu ji umístit. Všem našim kočičkám bez rozdílu poskytujeme maximální zdravotní péči, krmivo a samozřejmě teplý domov a lásku a nový domov vybíráme pečlivě s respektem k její povaze. Momentem, kdy se kočičky vzdáte na ni ztrácíte veškerý nárok.

S ohledem na naše časové možnosti Vám samozřejmě rádi poskytneme informaci, jak se kočičce daří, tyto informace je možné najít i na našich webových stránkách, respektujte však, prosím, že svůj čas musíme věnovat především péči o kočičky, proto opravdu není možné podávat každodenní zprávy.

Na přijetí zvířete do péče neexistuje žádný právní nárok, berte, prosím, na vědomí, že nejsme státní zařízení. Veškerou činnost provozujeme pouze z příspěvků od laskavých dárců a z vlastních úspor, kapacita depozit je omezená a můžeme přijmout pouze tolik zvířat, kolik dokážeme zabezpečit po stránce zdravotní, po stránce krmení a atd a kolik nám naše kapacita umožňuje. Pokud Vám tedy nemůžeme zvíře hned přijmout, mějte pro to pochopení, nejedná se z naší strany o žádný naschvál či neochotu, prostě máme nějaké možnosti a nad jejich rámec nemůžeme s ohledem na kvalitní život našich svěřenců a také vlastní síly jít.

 

Děkujeme za pochopení!

 


O.S. Zachran kočku
Copyright © 2014 Lucie Přidalová