Eva

5. 5. 2014

Dne 2.5.2014 zemřela po těžké nemoci naše přítelkyně, paní Eva Kopáčová. Její odchod nás hluboce zasáhl.

Eva věnovala velkou část svého života nezištné pomoci opuštěným zvířatům a usilovně se snažila šířit osvětu v oblasti péče o zvířata a šetrného přístupu k přírodě. V srdcích všech, kteří ji znali, zanechala nesmazatelnou stopu.

S Evou a sdružením Uměním na pomoc zvířatům, které založila, jsme spolupracovali osm let, působili jsme jako její depozitum a přestože jsme se v říjnu roku 2013 osamostatnili a založili vlastní sdružení O.S. Zachraň kočku, tak naše spolupráce neskončila.
Pojili nás vztahy nejen pracovní, ale především přátelské a Eva nás tak s ohledem na její zdravotní potíže požádala, zda bychom se postarali o Lucinku i kočičky, kterým případně nestihne najít nové domovy, kdyby se její stav zhoršil. Tuto prosbu jsme ji samozřejmě přislíbili splnit.

Dle Eviného přání tak byly všechny kočičky i pejsek Lucinka včera převezeny do péče našeho sdružení. Pro mladší kočičky, kterým se Eva snažila najít nové rodiny, avšak, bohužel, to již nestihla, budeme hledat nové domovy, starší kočičky jako například dvacetiletá babička Šedulka, u nás zůstanou na dožití, jak si to Eva přála.

Kočičky Barunka a Johanka již nalezly spolu nový domov u paní Stejskalové, která s Evou spolupracovala při záchraně opuštěných pejsků.

Na dalších několik kočiček se nám již ozvali zájemci a měly by tak odejít do nových domovů v nejbližších dnech - jedná se o Čikitku, Janičku a Tomáška. Kočičky se budou umísťovat dle všech formalit našeho sdružení - na základě umísťovacího protokolu, přičemž umístění bude předcházet důkladný pohovor se zájemcem a nový domov bude vybírán s respektem k povaze daného zvířete-vzhledem k intenzivní spolupráci povahy kočenek velice dobře známe. Následovat bude samozřejmě kontrola v novém domově.

Kočičky k umístění naleznete v kolonce "Kočičky k adopci", kde budou během několika hodin zveřejněny. Kočičky na dožití postupně uveřejníme v kolonce "Virtuální adopce".

Pejsek Lucinka u nás zůstává vzhledem k věku taktéž na dožití.

 

 

 

 

O.S. Zachran kočku
Copyright © 2014 Lucie Přidalová